Tag

cong ty mua ban no
Khi nợ xấu được hiểu là vấn đề của toàn nền kinh tế Thông tin về kết quả tái cơ cấu hệ thống ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, ông Trần Đăng Phi, Phó chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết...
Read More