Ủy quyền đòi nợ mới nhất năm 2021 ? Mẫu Giấy Ủy quyền đòi nợ có hợp pháp ?

Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ 2021

Mua Bán Nợ Hưng Thịnh cung cấp mẫu giấy ủy quyền đòi nợ thuê để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v thu hồi nợ……..theo hợp đồng số…../20…..)

Hôm nay, ngày …. tháng…. năm 20…, tại địa chỉ: Số nhà……, ngõ………, đường…….., phường…….., quận………, thành phố……

Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): Bà …

Chứng minh nhân dân số: … do Công an thành phố … cấp ngày … tháng … năm …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà …, phường … quận…., thành phố …….

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B): Ông …

Hộ chiếu số: ………………………. Ngày cấp: ……./……../….

Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Địa chỉ: Thôn …………….., xã …………….., huyện………, thành phố …………

Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày … tháng … năm 20… tại … thuộc Công ty Cổ Phần …, Ông  (Giám đốc Công ty Cổ Phần …) có vay của bà … tiền mặt và … để đầu tư khai thác … theo hợp đồng mà công ty Cổ phần … đã ký với công ty Cổ Phần …

– Tiền mặt: ………….. đồng (……… đồng);

– …. quy đổi thành tiền mặt là ………. đồng (…….. đồng);

Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là: ……….. đồng (Bằng chữ: …….. đồng).

Bằng văn bản này, Bà … quyền cho Ông …với nội dung:

1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ ……….. đồng (…….. đồng) của ông … (Chứng minh nhân dân số … do công an thành phố … cấp ngày … tháng … năm …..) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.

2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ỦY QUYỀN ( BÊN A) BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B)

(ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Công Ty Cổ Phần Mua Bán Nợ Hưng Thịnh

Mã số thuế: 031 506 1599

Điện Thoại: 028 6650 1336

Hotline: 0982 90 2345

Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 từ 8h00 – 17h30

 43B Điện Biên Phủ, P.15, Bình Thạnh, TP.HCM

Bình Luận