Bán nợ cho người khác đòi có được không?

Một bạn đọc có gửi câu hỏi: “Mình có cho người khác vay 100 triệu, (có giấy tờ viết tay), gần 2 năm không đòi được gốc, nay có người mua món nợ đó với giá 30 triệu, mình đồng ý, người mua nợ chồng tiền cho mình 30 triệu, và toàn quyền xử lý món nợ 100 triệu kia. Mình có được quyền bán nợ như vậy ko?”

Mua Ban No

Trả lời: Mua bán nợ là thỏa thuận bằng văn bản về việc chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh. Căn cứ vào đó, áp dụng theo quy định của pháp luật dân sự có quy định như sau:

Điều 365 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về vấn đề chuyển giao quyền yêu cầu như sau:

1. Bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ có thể chuyển giao quyền yêu cầu đó cho người thế quyền theo thỏa thuận, trừ trường hợp sau đây:

a) Quyền yêu cầu cấp dưỡng, yêu cầu bồi thường thiệt hại do xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín;

b) Bên có quyền và bên có nghĩa vụ có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định về việc không được chuyển giao quyền yêu cầu.

2. Khi bên có quyền yêu cầu chuyển giao quyền yêu cầu cho người thế quyền thì người thế quyền trở thành bên có quyền yêu cầu. Việc chuyển giao quyền yêu cầu không cần có sự đồng ý của bên có nghĩa vụ. Người chuyển giao quyền yêu cầu phải thông báo bằng văn bản cho bên có nghĩa vụ biết về việc chuyển giao quyền yêu cầu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp bên chuyển giao quyền yêu cầu không thông báo về việc chuyển giao quyền mà phát sinh chi phí cho bên có nghĩa vụ thì bên chuyển giao quyền yêu cầu phải thanh toán chi phí này.

Như vậy, nếu trước đó bạn và người vay tiền bạn không có thỏa thuận trong hợp đồng về việc không được chuyển giao quyền yêu cầu thì bạn hoàn toàn có thể chuyển giao quyền đòi nợ này cho người khác. Việc chuyển giao quyền đòi nợ này không cần bên vay (bên có nghĩa vụ) phải đồng ý. Bạn chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo cho bên vay về việc bạn đã chuyển giao quyền đòi nợ cho bên thứ ba (bên thế quyền). Khi đó, bên thế quyền trở thành bên có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ trả khoàn nợ 100 triệu cho mình.

 

Bình Luận