Sự khác nhau giữa Mua bán nợ và Đòi nợ thuê

Mua bán nợ và  Đòi nợ thuê khác nhau như sau:

1. Nội dung hoạt động:

  • Mua bán nợ: Là thỏa thuận bằng văn bản về việc chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh, theo đó bên bán nợ chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ cho bên mua nợ và nhận tiền thanh toán từ bên mua nợ.

(Khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-NHNN)

  • Đòi nợ thuế: Là hoạt động đại điện chủ nợ hoặc khách nợ để quản lý, xác định và tư vấn các vấn đề liên quan đến xử lý nợ.

(Điều 6 Nghị định 104/2007/NĐ-CP)

2. Chủ thể hoạt động:

. Mua bán nợ là Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng

(Khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2015/TT-NHNN)

. Đòi nợ thuê là Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

(Khoản 3 Điều 2 Nghị định 104/2007/NĐ-CP)

3. Điều kiện hoạt động:

. Mua bán nợ:  Được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép chấp thuận hoạt động mua nợ  và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Trường hợp bán nợ thì không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước.

(Khoản 3 Điều 5 Thông tư 09/2015/TT-NHNN)

. Đòi nợ thuê: Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ mới được phép hoạt động dịch vụ đòi nợ.

(Khoản 1 Điều 4 Nghị định 104/2007/NĐ-CP)

4. Thẩm quyền Xử phạt vi phạm, Trách nhiệm quản lý:

. Mua bán nợ: – Ngân hàng Nhà nước

– Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

– Vụ Tài chính – Kế toán

– Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

(Điều 24 Thông tư 09/2015/TT-NHNN)

. Đòi nợ thuế: – Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

– Thanh tra, chánh thanh tra các cấp thuộc Bộ Tài chính

(Điều 26 Nghị định 104/2007/NĐ-CP)

Như vậy, dịch vụ đòi nợ thuê và dịch vụ mua bán nợ có nhiều sự khác biệt, do đó, hai dịch vụ này không phải là một.

Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được thông qua, có hiệu lực từ 1/1/2021 đã không còn cho phép loại hình kinh doanh “Dịch vụ thu nợ”, vì vậy sắp tới các Doanh nghiệp kinh doanh loại hình này sẽ buộc phải giải thể. Và do tình hình hiện nay có sự thay đổi về chính sách. Nên công ty chúng tôi đã thành lập CÔNG TY MUA BÁN NỢ HƯNG THỊNH. Địa chỉ: 43B Điện Biên Phủ, P.15. Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi từ QUÝ KHÁCH HÀNG.

Bình Luận